అధిక రక్తపోటుతో బాధ పడుతున్న వారు ఒక గ్లాసు బీట్ రూట్ తాగితే అరగంటలో బీపీ అదుపులోకి వస్తుంది.’,


బీట్ రూట్… ఆరోగ్య ప్రదాయిని

Click here for open in new window.
HTML code:

రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్ తక్కువగా ఉన్నవారు రోజూ బీట్ రూట్ జ్యూస్ తాగితే హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి.

benefits of chillies. Capsaicin is the main bio-active plant compound in chili peppers, responsible for their unique pungent (hot) taste and many of their health benefits.


Consumption of hot red chili peppers was associated with a 13% reduction in the instantaneous hazard of death. Similar, but statistically non significant trends were seen for deaths from vascular disease, but not from other causes. “benefits of chillies. Capsaicin is the main bio-active plant compound in chili peppers, responsible for their unique pungent (hot) taste and many of their health benefits.” ‌చదవడం కొనసాగించండి